Projekt systemowy „Od wykluczenia do usamodzielnienia” realizujemy od 2008r.
W pierwszym okresie realizacji, działania były skierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i  rodzin zagrożonych marginalizacją  W następnych latach rozszerzaliśmy grupy odbiorców, od 2010r. wprowadziliśmy grupy młodzieży w ramach programów aktywności lokalnej.

Korzystając z możliwości jakie dają środki unijne  do pracy z klientem zaczęliśmy wprowadzać różnego rodzaju usługi tj. asystent rodziny, asystent osoby niepełnosprawnej, animator. Od tego roku dodatkowo streetworker, coach osoby bezdomnej, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz trener wsparcia sąsiedzkiego.
Projekt rozwija się i ewaluuje na przestrzeni lat. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań i usług znajdziesz na tjej stronie, w zakładkach.