naglowek

EDYCJA 2009

plakat

Program Operacyjny Kapitał LudzkiW 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu przystąpił do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. W ramach Poddziałania 7.1.1. od lipca rozpoczęliśmy realizację projektu systemowego „Od wykluczenia do usamodzielnienia”, który będzie kontynuowany do 2013 roku. W ramach Poddziałania 7.1.2 realizowaliśmy od września do grudnia projekt systemowy „Ku samodzielności”.